سخن وحی«2»
43 بازدید
محل نشر: فصلنامه «جامع شیخ بهایی»نشریه دانشگاه شیخ بهایی اصفهان
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله از سلسله مقالاتی است که درنشریه مذکور تحت عنوان کلی(پیام وحی) به تدریج پیرامون واژه های مختلف ازکلام الهی استفاده می شود، درحقیقت به نوعی تفسیر موضوعی کلام الله است ،اولین موضوع که به سبب اهمیت آن درایجاد راهبندان برای جامعه درسیر مسیر الهی مطرح شده همانی است که در تعبیرات دینی «هوای نفس» نامیده می شود، درباره این موضوع ازآیه 23 درسوره جاثیه استفاده شده است.