سخن وحی«1»
46 بازدید
محل نشر: فصلنامه «جامع شیخ بهایی»نشریه دانشگاه شیخ بهایی اصفهان
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
درادامه استفاده ازکلام الهی پیرامون « هوای نفس» ازآیه شریفه دیگری{216ازسوره بقره} توضیح داده شده دراین قسمت به تمایلاتی که فرددارد ولی به نفعش نیست ونیز تنفراتی که کناره گیری ازآن به ضرراوست اشاره گردیده است. درواقع دراینجا با استفاده ازاین شریفه معنای هوای نفس توضیح داده شده است که معنای این واژه برتری دادن تمایلات وتنفرات شخصی بر عقل وشرع است.