کلام معصوم(ع)«2»
48 بازدید
محل نشر: فصلنامه «جامع شیخ بهایی»نشریه دانشگاه شیخ بهایی اصفهان
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دراین مقاله ادامه کلام نبی اکرم (ص) درمورد اهمیت عقل درکلیه امور وشئونات زندگی مطرح گردیده واینکه عقل که درحقیقت ابزار رسیدن به سعادت است ولی دراین حدیث شریف به عنوان سرمایه مطرح گردیده بحث وبررسی شده است .